§ y9 Postup při přezkoumání obžaloby

(1) Pro účely přezkoumání obžaloby může předseda senátu vyslechnout obviněného nebo jinou osobu anebo opatřit potřebná vyjádření. Považuje-li to za potřebné, provede za tímto účelem veřejné zasedání bez účasti ostatních členů senátu.

(2) Má-li předseda senátu za to, že by vzhledem k okolnostem případu bylo vhodné sjednání dohody o vině a trestu, zjistí stanovisko obviněného a státního zástupce k takovému postupu. Vyjádří-li se státní zástupce a obviněný, že mají zájem jednat o dohodě o vině a trestu, předseda senátu stanoví státnímu zástupci přiměřenou lhůtu k podání návrhu na schválení takové dohody. Podá-li státní zástupce ve stanovené lhůtě soudu návrh na schválení dohody o vině a trestu, postupuje předseda senátu podle § f2a až f7; v případech, ve kterých se podle § f7 věc vrací do přípravného řízení, předseda senátu jedná na podkladě původní obžaloby. Nepodá-li státní zástupce ve stanovené lhůtě soudu návrh na schválení dohody o vině a trestu, předseda senátu nařídí hlavní líčení, pokud neučiní některé z rozhodnutí uvedených v § y10 nebo nevydá trestní příkaz.

Žádný komentář

Napsat komentář