§ y84 Průběh neveřejného zasedání

(1) Neveřejné zasedání se koná za stálé přítomnosti předsedy senátu, jiných členů senátu a zapisovatele. Jiné osoby jsou z účasti na neveřejném zasedání vyloučeny.

(2) Je-li třeba v neveřejném zasedání provést dokazování, předseda senátu provede listinné a věcné důkazy a protokoly o výslechu přečte, konstatuje jejich obsah anebo přehraje záznam pořízený o výslechu.

(3) Rozhodnutí se vždy vyhlásí.

Žádný komentář

Napsat komentář