§ y82 Průběh vazebního zasedání

(1) Po zahájení vazebního zasedání podá předseda senátu nebo určený člen senátu a v přípravném řízení soudce pro přípravné řízení zprávu o stavu věci. Poté podle povahy věci přednese návrh státní zástupce nebo žádost o propuštění z vazby obviněný nebo jeho obhájce.

(2) Státní zástupce, obviněný a jeho obhájce přednesou svá vyjádření a případné návrhy na provedení šetření potřebného pro rozhodnutí o vazbě. Není-li některá z těchto osob přítomna a jsou-li její vyjádření a návrhy obsaženy ve spise, anebo požádá-li o to, přednese jejich obsah předseda senátu nebo jím určený člen senátu a v přípravném řízení soudce pro přípravné řízení. Následně předseda senátu nebo soudce pro přípravné řízení vyslechne obviněného ke všem okolnostem podstatným pro rozhodnutí o vazbě. Státní zástupce a obhájce mohou klást obviněnému otázky, avšak teprve tehdy, až jim k tomu předseda senátu nebo soudce pro přípravné řízení udělí slovo.

(3) Je-li ve vazebním zasedání prováděno dokazování, použijí se přiměřeně ustanovení o dokazování v hlavním líčení; omezení použitelnosti protokolu o výslechu jiných osob než obviněného se neuplatní.

(4) Na závěr vazebního zasedání předseda senátu nebo soudce pro přípravné řízení udělí slovo k závěrečným návrhům státnímu zástupci, obhájci a obviněnému.

(5) Rozhodnutí se vždy vyhlásí ve vazebním zasedání.

(6) Ustanovení § 55b, § 56 a § 57 se přiměřeně použijí i na vazební zasedání.

Žádný komentář

Napsat komentář