§ y80 Příprava vazebního zasedání

(1) Předseda senátu nebo soudce pro přípravné řízení předvolá nebo nechá předvést k vazebnímu zasedání obviněného a vyrozumí o něm státního zástupce a obhájce obviněného. Rozhoduje-li se o vazbě zadrženého nebo zatčeného obviněného, obhájce se vhodným způsobem vyrozumí, je-li dosažitelný.

(2) Dobu konání vazebního zasedání stanoví předseda senátu nebo soudce pro přípravné řízení tak, aby státní zástupce a obhájce obviněného měli možnost se vazebního zasedání zúčastnit a byly dodrženy lhůty stanovené pro rozhodnutí o vazbě.

Author: mvasicek

Žádný komentář

Napsat komentář