§ y8 Hlediska přezkoumání obžaloby

(1) Předseda senátu přezkoumá obžalobu podanou u soudu z toho hlediska, zda pro další řízení poskytuje spolehlivý podklad, zejména prověří, zda je dána příslušnost soudu k projednání věci (§ 16 až 22/§c4 až c7), zda v přípravném řízení nedošlo k závažným procesním vadám, které nelze napravit v řízení před soudem, a zda byly v přípravném řízení objasněny základní skutečnosti, bez kterých není možno hlavní líčení provést a v něm rozhodnout.

(2) Předseda senátu posoudí obžalobu na základě spisu zejména z hlediska, zda skutek, který je předmětem obžaloby, nebude třeba posuzovat podle jiného ustanovení trestního zákona, než podle kterého jej posuzuje obžaloba, zda je třeba učinit některé z rozhodnutí uvedených v § y10 nebo zda lze sjednat dohodu o vině a trestu anebo zda může vydat trestní příkaz nebo nařídit hlavní líčení.

Žádný komentář

Napsat komentář