§ y78 Veřejné zasedání o zabrání věci nebo části majetku neznámé osobě nebo osobě neznámého pobytu

(1) Nelze-li v řízení o zabrání věci nebo zabrání části majetku spolehlivě zjistit osobu, které má být věc nebo část majetku zabrána, nebo není-li její pobyt znám, ustanoví jí předseda senátu opatrovníka. Opatrovník má v řízení o zabrání věci nebo části majetku stejná práva jako zúčastněná osoba.

(2) Všechny písemnosti určené zúčastněné osobě se doručují pouze opatrovníku. Předvolání zúčastněné osoby k veřejnému zasedání se vhodným způsobem uveřejní. Veřejné zasedání se provede i v nepřítomnosti zúčastněné osoby, a to bez ohledu na to, zda se
o něm dozvěděla.

(3) Proti rozhodnutí o ustanovení opatrovníka je přípustná stížnost.

Žádný komentář

Napsat komentář