§ y77 Veřejné zasedání o uložení ochranného opatření

(1) Nejde-li o případ, kdy si soud rozhodnutí o ochranném opatření vyhradil do veřejného zasedání, může je uložit ve veřejném zasedání jen tehdy, navrhne-li to státní zástupce.

(2) Proti rozhodnutí o ochranném opatření je přípustná stížnost, která má odkladný účinek.

Žádný komentář

Napsat komentář