§ y74 Průběh veřejného zasedání

(1) Po zahájení veřejného zasedání podá předseda senátu na podkladě spisu zprávu o stavu věci zaměřenou na otázky, které je třeba ve veřejném zasedání řešit. Poté osoba, která dala svým návrhem k veřejnému zasedání podnět, návrh přednese; není-li přítomna, přednese její návrh předseda senátu. Osoba, která může být přímo dotčena rozhodnutím, jakož i státní zástupce se k návrhu vyjádří, nejsou-li sami navrhovateli.

(2) Je-li při veřejném zasedání prováděno dokazování, použijí se přiměřeně ustanovení o dokazování v hlavním líčení. Omezení použitelnosti protokolu o výslechu uvedené v § y42 a y46 odst. 1 platí pouze pro veřejné zasedání konané o odvolání.

(3) Po provedení dokazování udělí předseda senátu slovo ke konečným návrhům. Je-li osobou, která může být přímo dotčena rozhodnutím, obviněný, má právo mluvit poslední.

Žádný komentář

Napsat komentář