§ y73 Přítomnost při veřejném zasedání

(1) Veřejné zasedání se koná za stálé přítomnosti předsedy senátu, jiných členů senátu a zapisovatele, nestanoví-li tento zákon jinak.

(2) Nevyplývá-li ze zákona něco jiného, není účast státního zástupce, obviněného  a obhájce při veřejném zasedání nutná.

Žádný komentář

Napsat komentář