§ y70

(1) Vyjde-li najevo mimo hlavní líčení některá z okolností uvedených v § y61 odst. 1 nebo 2, § y62 nebo § y63 odst. 1 písm. a) nebo 2, soud rozhodne o zastavení trestního stíhání, o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo o schválení narovnání anebo o přerušení trestního stíhání.

(2) Proti rozhodnutí o zastavení trestního stíhání, o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo o schválení narovnání může státní zástupce a obžalovaný podat stížnost, která má odkladný účinek. Proti rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání nebo o schválení narovnání může podat stížnost též poškozený. Proti rozhodnutí o přerušení trestního stíhání může podat stížnost státní zástupce.

Žádný komentář

Napsat komentář