§ y6 Doručení obžaloby

Předseda senátu dá nejpozději do 15 dnů od podání obžaloby k soudu doručit opis obžaloby obviněnému a jeho obhájci, a je-li obviněný omezen ve svéprávnosti, také jeho opatrovníku; opis obžaloby dá doručit poškozenému, pokud jsou jeho pobyt nebo sídlo známé. Pokud poškozený nepodal návrh na uspokojení svého majetkového nároku, poučí jej zároveň o právu podat takový návrh. Bylo-li v obžalobě navrženo zabrání věci nebo zabrání části majetku náležející jiné osobě než obviněnému, dá předseda senátu doručit opis obžaloby též zúčastněné osobě.

Author: mvasicek

Žádný komentář

Napsat komentář