§ y69 Odkázání poškozeného s majetkovým nárokem na jiné řízení

(1) Není-li podle výsledků dokazování pro vyslovení povinnosti k uspokojení majetkového nároku poškozeného podklad nebo bylo-li by pro rozhodnutí o takové povinnosti třeba provádět další dokazování, které by podstatně protáhlo trestní řízení, soud odkáže poškozeného s jeho majetkovým nárokem na řízení ve věcech občanskoprávních, popřípadě na řízení před jiným příslušným orgánem.

(2) Soud odkáže poškozeného na řízení ve věcech občanskoprávních, popřípadě na řízení před jiným příslušným orgánem, také se zbytkem jeho majetkového nároku, jestliže mu majetkový nárok přizná jen zčásti.

(3) Jestliže soud obžalovaného obžaloby zprostí, odkáže poškozeného s jeho majetkovým nárokem vždy na řízení ve věcech občanskoprávních, popřípadě na řízení před jiným příslušným orgánem.

Žádný komentář

Napsat komentář