§ y67 Uložení trestu a ochranného opatření

(1) Nejsou-li dány důvody pro vydání zprošťujícího rozsudku, ani pro postup podle § y66, soud uzná obžalovaného vinným trestným činem a uloží mu trest, případně ochranné opatření.

(2) Shledá-li soud u obžalovaného důvod k uložení ochranného opatření, může je uložit i bez návrhu státního zástupce.

(3) Jestliže soud potřebuje k rozhodnutí o ochranném opatření provést ještě další dokazování, které nemůže být provedeno ihned, vyhradí si rozhodnutí o ochranném opatření do veřejného zasedání. Soud si může vyhradit rozhodnutí o ochranném opatření do veřejného zasedání i tehdy, má-li být uloženo zúčastněné osobě.

Žádný komentář

Napsat komentář