§ y66 Vyslovení viny bez uložení trestu

Jestliže trestní stíhání bylo zastaveno z důvodů uvedených v § 11 odst. 1 písm. a), b) nebo i) nebo z důvodů uvedených v § x25 odst. 2 písm. a) až c) nebo e) a v řízení se pokračovalo jen proto, že obžalovaný na projednání věci trval, soud, neshledá-li žádný jiný důvod ke zproštění obžalovaného, vysloví sice vinu, trest však neuloží.

Žádný komentář

Napsat komentář