§ y60 Postoupení věci

(1) Soud postoupí věc jinému orgánu, jestliže shledá, že nejde o trestný čin, avšak zažalovaný skutek by mohl být jiným orgánem posouzen jako přestupek anebo kázeňské, disciplinární nebo kárné provinění, o nichž je tento orgán příslušný rozhodovat.

(2) Proti usnesení o postoupení podle odstavce 1 může státní zástupce a obžalovaný podat stížnost, která má odkladný účinek.

Žádný komentář

Napsat komentář