§ y7 Právo obviněného vyjádřit se k obžalobě

1) Předseda senátu spolu s doručením opisu obžaloby vyrozumí obviněného, že má právo se v jím stanovené lhůtě vyjádřit ke skutečnostem uvedeným v obžalobě, zejména

a) zda se cítí být nevinen nebo vinen spácháním skutku anebo některého ze skutků uvedených v obžalobě a z jakých důvodů,

b) zda souhlasí s popisem skutku a jeho právní kvalifikací a s navrženým trestem, případně ochranným opatřením,

c) zda má zájem uzavřít se státním zástupcem dohodu o vině a trestu nebo zda chce v hlavním líčení prohlásit svou vinu,

d) které skutečnosti považuje za nesporné, a

e) zda požaduje opakování všech nebo některých výslechů dříve vyslechnutých osob v hlavním líčení, nebo zda souhlasí s přečtením protokolů o jejich výslechu.

(2) Předseda senátu spolu s vyrozuměním podle odstavce 2 poučí obviněného o následcích spojených s vyjádřeními uvedenými v odstavci 2. Zašle-li obviněný vyjádření k obžalobě, předseda senátu je doručí státnímu zástupci.

Žádný komentář

Napsat komentář