§ y53 Závěrečné řeči

(1) Nejsou-li další návrhy na provedení důkazů, nebo bylo-li rozhodnuto, že se další dokazování provádět nebude, prohlásí předseda senátu dokazování za skončené a udělí slovo
k závěrečným řečem.

(2) Po závěrečné řeči státního zástupce promluví poškozený, zúčastněná osoba, obhájce obžalovaného, popřípadě obžalovaný; je-li jeho svéprávnost omezena, jeho opatrovník. Má-li poškozený nebo zúčastněná osoba zmocněnce, promluví zmocněnec. Je-li to třeba, určí předseda senátu pořadí, v němž se po závěrečné řeči státního zástupce ujmou slova jednotlivé oprávněné osoby. Obhájce obžalovaného, popřípadě obžalovaný nebo jeho opatrovník, mluví však vždy poslední.

(3) Jestliže se po řeči obhájce nebo obžalovaného, případně jeho opatrovníka, ujal slova znovu státní zástupce, má obhájce, popřípadě obžalovaný nebo jeho opatrovník, právo na to odpovědět.

(4) Závěrečnou řeč může předseda senátu přerušit jen tehdy, vybočuje-li zřejmě z rámce projednávané věci, nebo opakuje-li řečník znovu to, co již v závěrečné řeči uvedl.

Žádný komentář

Napsat komentář