§ y5 Provedení důkazu mimo hlavní líčení nebo zasedání

(1) Předseda senátu může z důležitých důvodů vyslechnout obviněného nebo jinou osobu anebo provést jiný důkaz mimo hlavní líčení nebo zasedání. Státní zástupce i obhájce obviněného, kterého se takový úkon týká, jsou oprávněni se takového úkonu zúčastnit a o jeho konání být včas vyrozuměni, ledaže nelze provedení úkonu odložit a jejich vyrozumění nelze zajistit. Účast obviněného na takovém úkonu může být připuštěna zejména v případech, kdy nemá obhájce  a hrozí nebezpečí, že vyslýchaná osoba v hlavním líčení nebo zasedání nebude moci vypovídat nebo odepře výpověď anebo úkon nebude možné opakovat za účasti obviněného.

(2) Má-li takový důkaz později sloužit k rozhodnutí v hlavním líčení nebo zasedání, musí v něm být v souladu s trestněprocesním zákonem proveden. Použít protokol o výslechu jiné osoby než obviněného jako důkaz nebo jej předestřít je možné v hlavním líčení nebo veřejném zasedání o odvolání pouze za podmínek uvedených v § y32 až y35, a jde-li o zúčastněnou osobu, poškozeného nebo svědka, který je dítětem, o okolnostech, jejichž oživování v paměti by vzhledem k věku mohlo nepříznivě ovlivňovat jeho duševní a mravní vývoj, za podmínek uvedených v § 102 odst. 2/y34a.

Author: mvasicek

Žádný komentář

Napsat komentář