§ y4 Součinnost

(1) Předseda senátu je kdykoli v průběhu řízení před soudem oprávněn vyzvat státního zástupce, aby opatřil důkaz podporující obžalobu nebo poskytl jinou součinnost potřebnou pro provedení důkazů podporujících obžalobu. 

(2) Předseda senátu je oprávněn uložit policejnímu orgánu, aby opatřil důkaz, aby předvedl osobu, za podmínek uvedených v § 62 odst. 1 doručil písemnost nebo poskytl jinou potřebnou součinnost pro účely dokazování.

(3) Předseda senátu může, považuje-li to za vhodné s ohledem na povahu věci a osobu obviněného, dát pokyn probačnímu úředníkovi, aby vyžádal a opatřil podklady, zejména k osobě obviněného, potřebné pro rozhodnutí soudu, nebo aby zahájil úkony mediace.

Author: mvasicek

Žádný komentář

Napsat komentář