§ y3 Námitky

(1) Při úkonu soudu prováděném za přítomnosti stran může každá ze stran vznášet kdykoli v jeho průběhu námitky proti způsobu řízení hlavního líčení nebo zasedání, ve kterém je úkon prováděn, a proti způsobu provádění úkonu. Námitky posoudí předseda senátu.

(2) V řízení před senátem může ten, kdo se cítí být opatřením předsedy senátu zkrácen, žádat, aby rozhodl senát.

(3) Vznesené námitky a jejich posouzení, žádost podle odstavce 2 a rozhodnutí o ní je třeba zaznamenat v protokolu.

Žádný komentář

Napsat komentář