§ y29 Výslech obviněného

Obviněného je třeba vyslechnout k obsahu obžaloby, a uplatnil-li poškozený majetkový nárok, též k tomuto nároku. Je-li obviněných několik, předseda senátu může učinit opatření, aby obviněný byl vyslýchán v nepřítomnosti spoluobviněných. Obviněného je však třeba seznámit s obsahem výpovědi spoluobviněných, kteří byli vyslýcháni v jeho nepřítomnosti, a umožnit mu se k němu vyjádřit a klást spoluobviněným otázky, jakmile je to možné.

Žádný komentář

Napsat komentář