§ y25 Zjištění stanoviska obviněného k obžalobě

(1) Po přednesení obžaloby a vyjádření poškozeného předseda senátu vyzve obžalovaného, aby se vyjádřil ke skutečnostem uvedeným v obžalobě, zejména zda se cítí být nevinný nebo vinný spácháním skutku anebo některého ze skutků uvedených v obžalobě, zda souhlasí s popisem skutku a jeho právní kvalifikací a s navrženým trestem, případně ochranným opatřením, a které skutečnosti považuje za nesporné; přitom jej poučí o následcích spojených s takovým vyjádřením. Dále jej upozorní na jeho právo prohlásit svou vinu a poučí jej o následcích spojených s takovým prohlášením. Pokud se obviněný k těmto skutečnostem již vyjádřil po doručení obžaloby, předseda senátu se jej dotáže, zda setrvává na svém vyjádření nebo zda je chce nějakým způsobem změnit.

(2) Vyjádření k obžalobě může za obviněného s jeho souhlasem učinit i jeho obhájce, a to i když se hlavní líčení koná v nepřítomnosti obviněného, nemůže však za něj učinit doznání  nebo prohlášení o vině.

Žádný komentář

Napsat komentář