§ y21 Vykázání osoby

(1) Osobu, která v průběhu hlavního líčení ruší pořádek a jejíž stálá přítomnost při něm není nutná, může předseda senátu vykázat z jednací síně.

(2) Obviněný může být vykázán jen usnesením senátu po předchozí výstraze, a to jen na dobu nezbytně nutnou. Jakmile mu byl povolen znovu přístup do jednací síně, sdělí mu předseda senátu podstatný obsah jednání konaného v jeho nepřítomnosti, aby se k němu mohl vyjádřit.

Žádný komentář

Napsat komentář