§ y2 Řízení hlavního líčení a zasedání

1) Předseda senátu řídí hlavní líčení a zasedání.

(2) Předseda senátu je povinen dbát na to, aby byla zachována důstojnost a vážnost hlavního líčení a zasedání, aby hlavní líčení a zasedání nebylo zdržováno výklady, které nemají vztah k projednávané věci, a aby bylo zaměřeno co nejúčinněji k objasnění věci.

Žádný komentář

Napsat komentář