§ y1b Zpětvzetí obžaloby

Státní zástupce může vzít obžalobu zpět až do doby, než se soud prvního stupně odebere k závěrečné poradě; v řízení před samosoudcem až do doby, než počne vyhlašovat rozhodnutí ve věci. Po zahájení hlavního líčení může státní zástupce vzít obžalobu zpět jen tehdy, pokud obviněný netrvá na jeho pokračování. Zpětvzetím obžaloby se věc vrací do přípravného řízení.      

Žádný komentář

Napsat komentář