§ y12 Nové přezkoumání obžaloby

1) Rozhodne-li se státní zástupce ve věci, která mu byla vrácena k došetření, opět pro podání obžaloby, přihlédne v ní i k výsledkům provedeného došetření. Předseda senátu obžalobu znovu přezkoum

(2) Předseda senátu přezkoumá obžalobu znovu také v případě, že věc byla přikázána soudu, u něhož je činný, nadřízeným soudem po předložení věci k rozhodnutí podle § y10 odst. 1 písm. a).

Žádný komentář

Napsat komentář