§ y11 Vrácení věci k došetření a jiné právní posouzení skutku

(1) Vrátí-li předseda senátu věc státnímu zástupci k došetření, uvede v usnesení, v kterých směrech je třeba přípravné řízení doplnit a které skutečnosti je třeba objasnit, popřípadě které úkony je třeba provést.

(2) Má-li předseda senátu za to, že při správném použití zákona je nutné skutek, který je předmětem obžaloby, posoudit podle jiného ustanovení zákona, než podle kterého jej posuzovala obžaloba, vrátí věc státnímu zástupci k došetření, je-li třeba vzhledem k odchylnému právnímu posouzení věc ještě blíže objasnit. Není-li došetření třeba, upozorní předseda senátu na možnost odchylného právního posouzení skutku osoby, kterým se doručuje opis obžaloby, obviněného poučí o důsledcích s tím spojených a umožní mu se k této změně právního posouzení před rozhodnutím ve věci vyjádřit.

(3) Jakmile usnesení o vrácení věci státnímu zástupci k došetření nabude právní moci, věc se vrací do přípravného řízení.

Žádný komentář

Napsat komentář