§ y1 Zastupování obžaloby v řízení před soudem

(1) Trestní řízení před soudem se koná na podkladě obžaloby, kterou podává a před soudem zastupuje státní zástupce. V řízení před okresním soudem se státní zástupce může nechat zastoupit právním čekatelem .

(2) K podání obžaloby a k jejímu zastupování před soudem je příslušný státní zástupce vyššího státního zastupitelství, než které u soudu působí, pokud vykonával dozor v přípravném řízení a věc nepředal nižšímu státnímu zastupitelství. Při jejím podání a zastupování se státní zástupce řídí zákonem a vnitřním přesvědčením založeným na uvážení všech okolností případu.

(3) V řízení před soudem státní zástupce vystupuje tak, aby byly objasněny všechny podstatné skutečnosti rozhodné z hlediska podané obžaloby. Za tímto účelem opatřuje z vlastní iniciativy nebo na výzvu předsedy senátu důkazy podporující obžalobu, které dosud nebyly opatřeny.

(4) Státní zástupce je oprávněn i po podání obžaloby uložit policejnímu orgánu, aby opatřil důkaz, který potřebuje k jejímu zastupování v řízení před soudem, nebo mu poskytl jinou potřebnou součinnost.

(5) Státní zástupce při dokazování navrhuje provedení důkazů, které nebyly navrženy již v obžalobě, a potřeba je provést vznikla v průběhu řízení před soudem, a v případech stanovených trestněprocesním zákonem provádí dokazování.

Žádný komentář

Napsat komentář