§ x8 Záznam

Policejní orgán sepíše záznam o vlastních zjištěních. Záznam slouží zejména jako podklad k úvaze, které důkazy mají být vyhledány nebo provedeny. Záznam svým obsahem nesmí nahrazovat výslech osoby a nelze jej sepsat o úkonu, o kterém se pořizuje protokol.
V řízení před soudem nelze záznam použít jako důkaz.

Žádný komentář

Napsat komentář