§ x6 Zahájení prověřování

(1) Policejní orgán provádí úkony podle tohoto zákona za účelem objasnění
a prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin.

(2) O provedení prvního úkonu trestního řízení informuje policejní orgán bez zbytečného odkladu státního zástupce.

Author: dserpan

Žádný komentář

Napsat komentář