§ x4 Přezkoumání postupu policejního orgánu

Obviněný a poškozený mají právo kdykoli v průběhu přípravného řízení žádat státního zástupce, aby byly odstraněny průtahy v řízení nebo závady v postupu policejního orgánu. Žádost se podává u policejního orgánu, který ji bez zbytečného odkladu předloží státnímu zástupci s vyjádřením k důvodům uvedeným v žádosti; státní zástupce ji vyřídí bez zbytečného odkladu. O výsledku přezkoumání musí být žadatel státním zástupcem vyrozuměn.

Žádný komentář

Napsat komentář