§ x34 Vyrozumění o podání obžaloby

O podání obžaloby státní zástupce vyrozumí obviněného, obhájce a poškozeného, pokud jsou jeho pobyt nebo sídlo známé, a dále osoby a orgány, kterým se zasílá opis sdělení obvinění podle § x17 odst. 3.

Žádný komentář

Napsat komentář