§ x31 Podmínky pro podání obžaloby

(1) Jestliže výsledky vyšetřování dostatečně odůvodňují postavení obviněného před soud, státní zástupce podá obžalobu a připojí k ní spisy a jejich přílohy.

(2) Obžaloba může být podána jen pro skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání. Pokud státní zástupce posoudí tento skutek jako jiný trestný čin, než jak ho posuzoval policejní orgán, upozorní na to před podáním obžaloby obviněného a jeho obhájce, poučí obviněného o důsledcích s tím spojených a umožní mu se k této změně právního posouzení vyjádřit.

Žádný komentář

Napsat komentář