§ x27

(1) Nejvyšší státní zástupce je oprávněn do 3 měsíců od právní moci rušit nezákonné rozhodnutí státního zástupce o odložení věci podle § x12 odst. 1 a 4, o nestíhání podle § x15 odst. 1, o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci; nejde-li o rozhodnutí vydané evropským pověřeným žalobcem nebo evropským žalobcem. Rozhodnutí o odložení věci podle § x12 odst. 4 a rozhodnutí o zastavení trestního stíhání podle § x25 odst. 2, nejde-li o rozhodnutí vydané evropským pověřeným žalobcem nebo evropským žalobcem, může zrušit i pokud má za to, že není důvodné. Usnesení o odložení věci podle § x12 odst. 1 a 4, zastavení trestního stíhání o přečinu nebo o postoupení věci může být zrušeno jen na základě žádosti poškozeného.

(2) Poškozený má právo poté, co byla zamítnuta jeho stížnost proti rozhodnutí o odložení věci podle § x12 odst. 1 nebo 4, o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci, požádat do 1 měsíce od právní moci takového rozhodnutí o jeho přezkoumání nejvyšším státním zástupcem podle odstavce 1.

(3) Za účelem uvedeným v odstavci 1 může státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství vyžadovat od nižších státních zastupitelství spisy, dokumenty, materiály a zprávy a provádět prověrky.

(4) Zruší-li nejvyšší státní zástupce usnesení o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci, pokračuje v řízení státní zástupce, který ve věci rozhodoval v prvním  stupni. Nejvyšší státní zástupce uvede v usnesení, ve kterých směrech je třeba přípravné řízení doplnit, a které skutečnosti je třeba objasnit, popřípadě které úkony je třeba provést.

(5) Zruší-li nejvyšší státní zástupce usnesení o odložení věci nebo rozhodnutí o nestíhání podezřelého, rozhodne policejní orgán o zahájení trestního stíhání, nevyřídí-li věc jinak.

Author: mvasicek

Žádný komentář

Napsat komentář