§ x16 Předání věci policejnímu orgánu příslušnému konat vyšetřování

(1) Jestliže prověřování prováděl jiný policejní orgán, než který je uveden v § c17 odst. 1, a zjištěné skutečnosti odůvodňují zahájení trestního stíhání, tento policejní orgán bez odkladu předloží věc orgánu příslušnému konat vyšetřování.

(2) Jestliže se policejní orgán uvedený v § c17 odst. 1, kterému byla věc předána jiným orgánem, nepovažuje za příslušného, předloží spis neprodleně se svým stanoviskem státnímu zástupci, který určí příslušnost závazným stanoviskem; jinak pokračuje v řízení.

(3) Policejní orgán, který není příslušný k vyšetřování, provede potřebné neodkladné nebo neopakovatelné úkony a zahájí trestní stíhání, pokud nelze dosáhnout, aby tyto úkony provedl příslušný orgán, a nejpozději do 3 dnů od jejich provedení předá věc tomuto orgánu, který pokračuje v řízení.

Žádný komentář

Napsat komentář