§ x1 Výkladové ustanovení

(1) Přípravné řízení je úsek trestního řízení sestávající z prověřování a vyšetřování.

(2) Prověřování je úsek přípravného řízení od provedení prvního úkonu trestního řízení do zahájení trestního stíhání nebo do nabytí právní moci rozhodnutí nebo vzniku jiné skutečnosti ukončujících přípravné řízení.

(3) Vyšetřování je úsek přípravného řízení od zahájení trestního stíhání do podání obžaloby nebo jiného návrhu, na jehož podkladě se koná řízení před soudem, nebo do nabytí právní moci rozhodnutí ukončujícího přípravné řízení.

(4) Neodkladným úkonem je takový úkon, který vzhledem k nebezpečí jeho zmaření, zničení nebo ztráty důkazu nesnese z hlediska účelu trestního řízení odklad na dobu, než bude zahájeno trestní stíhání.

(5) Neopakovatelným úkonem je takový úkon, o kterém lze důvodně předpokládat, že jej nebude možné provést před soudem.

Žádný komentář

Napsat komentář