OBSAH SOUDNÍHO ŘÁDU

ČÁST 1 OBECNÁ ČÁST

HLAVA I Obecná ustanovení o trestním řízení

Díl 1 Účel zákona
§ a0 2 komentáře
Díl 2 Základní zásady
§ a1 Zásada zákonnosti Žádný komentář
§ a2 Zásada presumpce neviny Žádný komentář
§ a3 Zásada přiměřenosti a zdrženlivosti 1 komentáře
§ a4 Zásada materiální pravdy Žádný komentář
§ a5 Zásada projednání věci v přiměřené době 1 komentáře
§ a6 Zásada používání mateřského jazyka Žádný komentář
§ a7 Zásada zajištění práva na obhajobu 1 komentáře
§ a8 Zásada zajištění práv poškozeného Žádný komentář
§ a9 Zásada legality 1 komentáře
§ a10 Zásada oficiality Žádný komentář
§ a11 Zásada vyhledávací Žádný komentář
§ a12 Zásada volného hodnocení důkazů Žádný komentář
§ a13 Zásada obžalovací 1 komentáře
§ a14 Zásada veřejnosti Žádný komentář
§ a15 Zásada ústnosti a bezprostřednosti 1 komentáře
§ a16 Zásada rovnosti stran 2 komentáře
Díl 2 Základní zásady – oduvodnění Žádný komentář

HLAVA …Dokazování

Díl 1 Obecná ustanovení
Díl 2 Výslech, konfrontace a rekognice
Díl 3 Zjištění pravosti rukopisu a ztotožnění hlasu
§ e24 Zjištění pravosti rukopisu a ztotožnění hlasu obviněného Žádný komentář
§ e25 Zjištění pravosti rukopisu a ztotožnění hlasu svědka 3 komentáře
Díl 3 Zjištění pravosti rukopisu a ztotožnění hlasu Žádný komentář
Díl 4 Odborné vyjádření
§ e26 Vyžádání odborného vyjádření 1 komentáře
§ e27 Vady odborného vyjádření Žádný komentář
Díl 4 Odborné vyjádření Žádný komentář
Díl 5 Znalecký posudek
Díl 5 Znalecký posudek Žádný komentář
Díl 6 Věcný a listinný důkaz
§ e40 Věcný důkaz Žádný komentář
§ e41 Listinný důkaz Žádný komentář
Díl 6 Věcný a listinný důkaz Žádný komentář
Díl 7 Ohledání, rekonstrukce, vyšetřovací pokus a prověrka na místě

ČÁST ...PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ

HLAVA I Obecná ustanovení

Díl 1 Společná ustanovení
§x1 Vymezení pojmů 1 komentáře
§x2 Neveřejnost přípravného řízení 2 komentáře
Díl 2 Dozor a jiné úkony státního zástupce
§x3 Dozor státního zástupce 1 komentáře
§x4 Přezkoumání postupu policejního orgánu Žádný komentář

HLAVA II Trestní oznámení

§x5 Žádný komentář

HLAVA III Prověřování

§x6 Zahájení prověřování Žádný komentář
§x7 Průběh prověřování 1 komentáře
§x8 Záznam o šetření Žádný komentář
§x9 Výslech osoby 2 komentáře
§x10 Neodkladný a neopakovatelný úkon Žádný komentář
§ x11 Lhůta pro skončení prověřování Žádný komentář
§ x12 Odložení nebo jiné vyřízení věci 3 komentáře
§ x13 Dočasné odložení trestního stíhání 1 komentáře
§ x14 Dočasné odložení trestního stíhání v korupčních trestních věcech Žádný komentář
§ x15 Rozhodnutí o nestíhání Žádný komentář
§ x16 Předání věci policejnímu orgánu příslušnému konat vyšetřování Žádný komentář

HLAVA IV Vyšetřování a rozhodnutí ve vyšetřování

Díl 1 Vyšetřování
§x17 Zahájení trestního stíhání 5 komentářů
§ x18 Trestní stíhání se souhlasem poškozeného Žádný komentář
§ x19 Postup při vyšetřování Žádný komentář
§ x20 Účast obviněného a obhájce ve vyšetřování Žádný komentář
§ x21 Lhůta pro skončení vyšetřování Žádný komentář
§ x22 Skončení vyšetřování 3 komentáře
Díl 2 Zvláštní ustanovení o vyšetřování přečinů
§ x23 1 komentáře
Díl 3 Rozhodnutí ve vyšetřování
§ x24 Postoupení věci jinému orgánu Žádný komentář
§ x25 Zastavení trestního stíhání Žádný komentář
§ x26 Přerušení trestního stíhání Žádný komentář

HLAVA V Mimořádná kasační oprávnění

§ x27 Žádný komentář
§ x28 Žádný komentář

HLAVA VI Dohoda o vině a trestu

§ x29 Podmínky a postup při sjednání dohody o vině a trestu Žádný komentář
§ x30 Návrh na schválení dohody o vině a trestu Žádný komentář

HLAVA VII Obžaloba

§ x31 Podmínky pro podání obžaloby Žádný komentář
§ x32 Náležitosti obžaloby Žádný komentář
§ x33 Návrh na uložení ochranného opatření Žádný komentář
§ x34 Vyrozumění o podání obžaloby Žádný komentář
§ x35 Spolupracující obviněný Žádný komentář

ČÁST ... ŘÍZENÍ PŘED SOUDEM

HLAVA I Obecná ustanovení

§x1 Vymezení pojmů 1 komentáře
§x2 Neveřejnost přípravného řízení 2 komentáře
§x3 Dozor státního zástupce 1 komentáře
§x4 Přezkoumání postupu policejního orgánu Žádný komentář

HLAVA II Řízení před soudem prvního stupně

§ y7 Žádný komentář

HLAVA III Veřejné zasedání

§ y71 Obecné ustanovení Žádný komentář
§ y72 Příprava veřejného zasedání Žádný komentář
§ y73 Přítomnost při veřejném zasedání Žádný komentář
§ y74 Průběh veřejného zasedání Žádný komentář
§ y75 Rozhodnutí Žádný komentář
§ y76 Použití ustanovení o hlavním líčení Žádný komentář
§ y77 Veřejné zasedání o uložení ochranného opatření Žádný komentář
§ y78 Veřejné zasedání o zabrání věci nebo části majetku neznámé osobě nebo osobě neznámého pobytu Žádný komentář
HLAVA III Veřejné zasedání Žádný komentář

HLAVA IV Vazební zasedání

§ y79 Obecné ustanovení Žádný komentář
§ y80 Příprava vazebního zasedání Žádný komentář
§ y81 Přítomnost osob při vazebním zasedání 1 komentáře
§ y82 Průběh vazebního zasedání Žádný komentář
HLAVA IV Vazební zasedání Žádný komentář

HLAVA V Neveřejné zasedání

§ y83 Obecné ustanovení Žádný komentář
§ y84 Průběh neveřejného zasedání Žádný komentář
HLAVA V Neveřejné zasedání Žádný komentář