OBSAH TRESTNÍHO PRÁVA PROCESNÍHO

Jedná se pouze o pracovní verzi paragrafového znění, které je aktuální ke dni 1. 1. 2020

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

HLAVA I Obecná ustanovení o trestním řízení

Žádný komentář

HLAVA II Subjekty a strany

Žádný komentář

HLAVA …Dokazování

Žádný komentář

ČÁST ...PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ A POSTUP PŘED JEHO ZAHÁJENÍM

HLAVA I Postup před zahájením přípravného řízení

Žádný komentář

HLAVA II Společná ustanovení pro přípravné řízení

Žádný komentář

HLAVA III Prověřování

Žádný komentář

HLAVA IV Vyšetřování a rozhodnutí ve vyšetřování

Žádný komentář

HLAVA V Mimořádná kasační oprávnění

Žádný komentář

HLAVA VI Obžaloba

Žádný komentář

HLAVA VII Zkrácené přípravné řízení

Žádný komentář

ČÁST ... ŘÍZENÍ PŘED SOUDEM

HLAVA I Obecná ustanovení

Žádný komentář

HLAVA II Obžaloba

Žádný komentář

HLAVA III Hlavní líčení

Žádný komentář

HLAVA IV Veřejné zasedání

Žádný komentář

HLAVA V Vazební zasedání

Žádný komentář

HLAVA VI Neveřejné zasedání

Žádný komentář

ČÁST ... ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY ŘÍZENÍ

HLAVA I Podmíněné zastavení trestního stíhání

Žádný komentář

HLAVA II Řízení o schválení narovnání

Žádný komentář

HLAVA III Dohoda o vině a trestu

Žádný komentář

HLAVA IV Trestní příkaz

Žádný komentář

HLAVA V Řízení proti zadrženému obviněnému

Žádný komentář

HLAVA VI Řízení proti uprchlému

Žádný komentář

HLAVA VII Řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu

Žádný komentář

HLAVA VIII Řízení o přezkumu povolení sledování, příkazu k odposlechu a záznamu provozu a příkazu k vydání údajů o provozu

Žádný komentář

ČÁST….OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A ŘÍZENÍ O NICH

HLAVA I Stížnost

§ o1 Stížnost a její účinek Žádný komentář