Jiří Kožina

Comments

  • Ano, souhlas s Janem Vučkou, znalce jsem opomněl.
  • § e18 Výslech poškozeného

    Ustanovení jako celek nedává smysl. V odst. 2 je povinnost poučit poškozeného o jeho právech...
  • Rozhodně bych byl pro omezení počtu "druhů" výslechu. Současný trestní řád jich zná asi 15...
  • § e1 Dokazování a důkaz

    Důkaz = poznatek, nějaká informace. Důkazem proto není výslech, nebo snad ohledání. Pokud by tomu...