Jiří Kožina

Komentáře

  • Ano, souhlas s Janem Vučkou, znalce jsem opomněl. Více »
  • § e18 Výslech poškozeného
    Ustanovení jako celek nedává smysl. V odst. 2 je povinnost poučit poškozeného o jeho právech... Více »
  • Rozhodně bych byl pro omezení počtu "druhů" výslechu. Současný trestní řád jich zná asi 15... Více »
  • § e1 Dokazování a důkaz
    Důkaz = poznatek, nějaká informace. Důkazem proto není výslech, nebo snad ohledání. Pokud by tomu... Více »