Podmínky registrace

Provozovatelem serveru je Ministerstvo spravedlnosti ČR. Pro vybrané služby a stránky je vyžadována registrace uživatelů. Registrace uživatelů je zdarma. Uživatelem je jakákoli fyzická osoba, právnická osoba nebo orgán veřejné moci, který projeví zájem o využití služeb. Uživatel je při registraci povinen sdělovat provozovateli údaje pravdivě a úplně.


Pro registraci uživatelů serverů registrační formulář, který je vystaven na stránkách https://tpp.justice.cz/register, obsahuje konkrétní informace o uživateli nutné pro jeho registraci, podmínky registrace a povinný souhlas uživatele s podmínkami registrace. Registrace je dokončena aktivací uživatelského účtu – ověřením e-mailové adresy uživatele. Uživatel aktivuje svůj účet spuštěním odkazu, který obdrží od provozovatele do e-mailové  chránky uvedené při registraci. Nebude-li uživatelem účet aktivován do 10 dnů od registrace, vyhrazuje si provozovatel právo účet zrušit.

Poskytnutím údajů v registračním formuláři uvedených souhlasí uživatel bezvýhradně s tím, aby tyto údaje provozovatel ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovával, a to za účelem jejich interního využití, jakož i pro marketingové účely své vlastní a/nebo osob, které provozovatel přímo ovládá, stejně jako i které provozovatele přímo ovládají či jinak patří do stejného majetkového společenství jako provozovatel.


Provozovatel nenese jakoukoli odpovědnost za činnost uživatelů.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat od registrovaných uživatelů poskytnutí i dalších údajů a bez jejich sdělení si vyhrazuje právo registraci zrušit a/nebo neumožnit přístup k stránkám/službám, které registraci vyžadují.

Provozovatel si vyhrazuje právo smazat irelevantní nebo urážlivé komentáře. Při opakovaném porušení podmínek provozovatel může zablokovat uživatele.

Souhlas s podmínkami registrace se potvrzuje při registraci uživatele zaškrtnutím pole “Souhlasím s podmínkami“ při registraci na registračním formuláři.

Provozovatel je oprávněn tyto podmínky registrace měnit. Změny podmínek registrace jsou pro uživatele závazné od okamžiku jejich zveřejnění.