§ e8 Povinnost svědčit

Každý je povinen dostavit se na předvolání a vypovídat jako svědek o tom, co je mu známo o trestném činu a o pachateli nebo o okolnostech důležitých pro trestní řízení.

Jeden komentář
  1. Patrně by mohl být doplněn odkaz na možnost odmítnout výpověď. Když už nic jiného, alespoň „Tím nejsou dotčena ustanovení o zákazu výslechu a právu odepřít výpověď.“
    Otázkou je, zda zachovat povinnost dostavit se, pokud svědek předem oznámí, že využívá práva odepřít výpověď.

Komentáře jsou uzavřeny.