§ e42 Účel ohledání a protokol o něm

(1) Ohledání se koná, mají-li být přímým pozorováním objasněny skutečnosti důležité pro trestní řízení. K ohledání se zpravidla přibere znalec.

(2) Protokol o ohledání musí poskytovat úplný a věrný obraz předmětu ohledání; je proto třeba k němu přiložit fotografie, náčrty a jiné pomůcky.

Žádný komentář

Napsat komentář