§ e42 Účel ohledání a protokol o něm

(1) Ohledání se koná, mají-li být přímým pozorováním objasněny skutečnosti důležité pro trestní řízení. K ohledání se zpravidla přibere znalec.

(2) Protokol o ohledání musí poskytovat úplný a věrný obraz předmětu ohledání; je proto třeba k němu přiložit fotografie, náčrty a jiné pomůcky.

4 komentáře
  1. Z praxe vyvstávají při aplikaci současného § 113 trestního řádu značné komplikace. Nyní se vychází z kriminalistiky zejména co se týče pojmu ohledání a zpsůobu provedení. Bylo by za vhodné nejméně bez konkrétního ohraničení uvést základní podmínky při ohledání v obydlí či jiném prostoru, krom veřejného prostranství, a to hlavně co se týče způsobu udělení souhlasu oprávněného uživatele takového prostoru s dotčeným úkonem či postup v případě jeho nesouhlasu, kdy je nezbytné ošetřit i vstup do takových prostor v případě, že se např. jedná o obydlí zesnulé osoby bez právního nástupce a jiného uživatele, apod. Nejlepší by byla obecnější specifikace, tak aby v praxi zahrnula většinu takovýchto úkonů, které nelze všechny explicitně pojmout. Již je možné dohledat rozhodnutí soudů, kdy zajištěné důkazy nebyly v rámci ohledání uznány pro nesouhlas uživatele s dotčeným úkonem. Také by bylo vhodné v případě zajištění stop určit o jaký vztah se jedná (vydání/odnětí věci, faktický úkon, nový pojem), je zřejmé, že vydání věci by se vztahovalo na věc hmotnou, tzv. věcnou stopu, která by nebyla mikrostopou, apod. a o jejímž usnesení by se zpravidla rozhodovalo usnesením či opatřením své povahy.

  2. K ohledání se zpravidla žádný znalec nepřibírá a činí je samotní policisté!

    Jak již uvedl pan Jiří, zcela zde chybí úprava ohledání na místech, kde se zasahuje do práva na soukromí (notabilně v bytě, ale i jinde). To samé platí pro rekonstrukce, vyšetřovací pokusy, prověrky na místě.

  3. Tato je převzatá pouze koncepce současného trestního řádu, která činní složité výklady a oprávnění policejního orgánu. V současné době je až absurdní, že pokud mrtvola leží v bytě, že můžete jen pozorovat a zapisovat co vidíte, ale pokud chcete například najít vražebnou zbraň v tom samém bytě, tak již musíte mít soudní povolení. Taktéž je to třeba u vozidel, která měla dopravní nehodu, pokud chcete prohledávat vnitřek auta, musíte již mít souhlas soudu s prohlídkou jiných prostor. Zasloužilo by si to lépe zpracovat a vzít v úvahu dnešní judikáty. Tato koncepce je nesmyslná a praxi problematická.

Komentáře jsou uzavřeny.