§ e3 Provádění výslechu

(1) Výslech směřuje k získání informací o vyšetřované události prostřednictvím výpovědi vyslýchané osoby, která se písemně protokoluje. Výslech se může zaznamenat pomocí technických prostředků, zejména pořízením zvukového záznamu nebo zvukového a obrazového záznamu.

(2) V protokolu o výslechu je třeba kromě údajů uvedených v § 55 uvést i technické podmínky, za kterých byl výslech prováděn. Záznam výslechu se připojí k protokolu.

Žádný komentář

Napsat komentář