§ e25 Zjištění pravosti rukopisu a ztotožnění hlasu svědka

(1) Pokud je to zapotřebí ke zjištění pravosti rukopisu, může být svědkovi přikázáno, aby napsal potřebný počet slov.

(2) Pokud je to zapotřebí k ztotožnění hlasu svědka s hlasem na zvukových záznamech, může být svědkovi přikázáno, aby pronesl potřebný počet slov
za účelem jejich záznamu.

(3) Ustanovení odstavce 1 se přiměřeně použije i na jiné obdobné způsoby zjištění shody znaků charakteristických pro osobu svědka.

3 komentáře
  1. Shodně s komentářem od DavidTonko: svědek má právo odmítnout vypovídat, pokud by tím způsobil nebezpečí svého trestního stíhání. To samé musí platit i pro vyzvání svědka, aby psal.

Komentáře jsou uzavřeny.