§ e18 Výslech poškozeného

(1) Orgán činný v trestním řízení před výslechem poškozeného zjistí jeho totožnost a jeho poměr k obviněnému.

(2) Orgán činný v trestním řízení poučí poškozeného o jeho právech, včetně jeho práva odepřít výpověď, a je-li toho třeba, též o zákazu výslechu nebo o možnosti požádat o utajení, jakož i o tom, že je povinen vypovědět úplnou pravdu a nic nezamlčet. Dále poškozeného poučí o významu jeho výpovědi z hlediska obecného zájmu a o trestně právních důsledcích s tím spojených. Je-li jako poškozený vyslýcháno dítě, je třeba je poučit přiměřeně jeho věku.

(3) Jinak se na výslech poškozeného přiměřeně použijí ustanovení o výslechu svědka, včetně ustanovení o svědečném.

Žádný komentář

Napsat komentář