§ e13 Výslech agenta nebo jiného specializovaného policisty

(1) Jako utajovaný svědek, jehož podoba, totožnost a jiné osobní údaje jsou utajovány, je vyslýchána osoba, která je služebně činná v policejním orgánu nebo je policistou jiného státu a

a) byla použita v trestním řízení jako agent anebo prováděla předstíraný převod, nebo

b) bezprostředně se podílela na použití agenta nebo provedení předstíraného převodu.

(2) Ve výjimečném případě a za podmínky, že v důsledku výslechu nehrozí újma na životě, zdraví nebo další služební činnosti osoby uvedené v odstavci 1 anebo ohrožení života nebo zdraví osoby jí blízké, lze provést její výslech jako svědka bez utajení totožnosti, podoby nebo jiných osobních údajů, a to pouze na návrh státního zástupce na základě vyjádření příslušného ředitele bezpečnostního sboru.

Jeden komentář
  1. Odst. 2 porušuje rovnost stran. Proč má soud zpřístupnit osobní údaje svědka jen na návrh státního zástupce? Proč to nemůže soudu navrhnout i obhajoba?
    Znalost podoby či bližších údajů o svědkovi může být relevantní pro obhajobu, protože případě umožní zpochybnit věrohodnost svědkovy výpovědi.
    Z principu rovnosti stran vyplývá, že stejnou možnost navrhnout soudu odhalení svědka musejí mít obě strany.

Komentáře jsou uzavřeny.