§ y72

Obecné ustanovení

V neveřejném zasedání rozhoduje soud v senátních věcech v případě, kdy trestněprocesní zákon nestanoví jinou formu jednání. Samosoudce neveřejné zasedání nekoná.

§ y73

Průběh neveřejného zasedání

(1) Neveřejné zasedání se koná za stálé přítomnosti všech členů senátu a zapisovatele. Jiné osoby jsou z účasti na neveřejném zasedání vyloučeny.

(2) Po zahájení neveřejného zasedání podá předseda senátu na podkladě spisu zprávu o stavu věci zaměřenou na otázky, které je třeba v neveřejném zasedání řešit. Předseda senátu  provede v neveřejném zasedání důkazní prostředky, u nichž to považuje za potřebné. Omezení použitelnosti protokolu o výslechu a znaleckého posudku uvedené v § y32 a § y36 se nepoužije.

(3) Rozhodnutí se vždy vyhlásí.