§ 27 (c9) Společné řízení

Proti všem obviněným, jejichž trestné činy spolu souvisejí, a o všech útocích pokračujícího trestného činu se koná společné řízení, pokud tomu nebrání důležité důvody. O jiných trestných činech se koná společné řízení tehdy, je-li takový postup vhodný z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení.

Žádný komentář

Napsat komentář