§ 66 (c43)

(1) Ten, jehož věc nebo část majetku byla zajištěna a může podléhat zabrání, má být podle návrhu zabrána nebo byla zabrána (dále jen „zúčastněná osoba“), má zejména právo

a) nahlížet do spisů,

b) činit návrhy na provedení důkazů a na doplnění dokazování a předkládat důkazy,

c) zúčastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání,

d) klást vyslýchaným osobám otázky,

e) před skončením řízení se k věci vyjádřit,

f) v případech stanovených trestněprocesním zákonem podávat opravné prostředky.

(2) V případě věci nebo části majetku, která je součástí majetku ve svěřenském fondu nebo v obdobném zařízení anebo v podílovém fondu, má v trestním řízení postavení zúčastněné osoby svěřenský správce, správce zařízení obdobného svěřenskému fondu nebo obhospodařovatel podílového fondu.

(3) Orgány činné v trestním řízení jsou povinny zúčastněnou osobu o jejích právech poučit a poskytnout jí plnou možnost jejich uplatnění.

Author: mvasicek

Žádný komentář

Napsat komentář