§ 64 (c41)

(1) Jsou-li dány důvody uvedené v § 60 odst. 1 nebo 2/ § c37 odst. 1 nebo 2 nebo nevykonává-li ustanovený obhájce delší dobu obhajobu, předseda senátu nebo soudce pro přípravné řízení i bez návrhu rozhodne o zproštění ustanoveného obhájce povinnosti obhajování; před rozhodnutím umožní obviněnému a obhájci, aby se k věci vyjádřili.

(2) Proti usnesení podle odstavce 1 je přípustná stížnost, která má odkladný účinek.

Author: mvasicek

Žádný komentář

Napsat komentář