§ 22 (c4) Věcná příslušnost okresního soudu

Pokud trestněprocesní zákon nestanoví jinak, řízení v prvním stupni koná okresní soud.

Žádný komentář

Napsat komentář